Školenia

Školenia pre zamestnancov

Po zavedení dokumentácie z oblasti životného prostredia a bezpečnosti potravín vyškolíme Vašich zamastnancov.

                             

                            KONTAKTOVAŤ