Naše služby

Vyberte si z ponuky našich služieb. Okrem uvedených služeb sme v kontakte s týmom špecialistov a odborníkov aj z iných odborov. Neváhajte a obráťte sa na nás s akoukoľvek otázkou, či pripomienkou. KONTAKTOVAŤ.                                 

Odpadové hospodárstvo

    

Vodné hospodárstvo

 

Prevádzkový poriadok

 • posudok o riziku
 • údaje o umiestnení zariadenia alebo pracoviska, na ktorom sa vyskytujú nebezpečné chemické faktory, pracovné a technologické postupy
 • ochranné a preventívne opatrenia na vylúčenie alebo zníženie rizika vrátane technických kontrolných systémov na zabránenie úniku nebezpečných chemických faktorov
 • havarijný plán
 • pokyny a vybavenie pre prvú pomoc
 • školenie zamestnancov

 

HACCP

 •  vypracovanie a zavedenie plánu HACCP (hazard analysis and critical control points) systém kritický bodov
 • vypracovanie dokumentu správnej výrobnej praxe
 • vypracovanie prevádzkového poriadku (bufety, reštaurácie, predajne potravín, ...)
 • vypracovanie sanitačného programu
 • vypracovanie metrologického poriadku

 

Školenia pre zamestnancov

 • po zavedení dokumentácie z oblasti životného prostredia a bezpečnosti potravín vyškolíme Vašich zamastnancov

 

                           Máte otázky? Napíšte nám!