HACCP

 

Čo Vám môžeme poskytnúť?

Vypracovanie HACCP (hazard analysis and critical control points - Analýza nebezpečenia a kritické kontrolné body

  • analýzu reálneho stavu vo Vašej firme a návrh postupu riešenia nedostatkov
  • vypracovanie a zavedenie plánu HACCP (hazard analysis and critical control points) systém kritických bodov
  • identifikácia kontrolných bodov (CP)
  • identifikácia kritických kontrolných bodov (CCP)
  • stanovenie monitorovacích postupov
  • stanovenie nápravných opatrení
  • schválenie plánu HACCP
  • interný a externý audit
  • školenia pre zamestnancov

 

                                    

  KONTAKTOVAŤ                    LEGISLATÍVA